Què veure

Els valors monumentals, naturals i paisatgístics que ofereix el recinte de La Mola, permeten gaudir de diferents espais i monuments històrics que ofereixen una visió molt complerta de la història del segle XVIII, XIX i XX a l'illa.

null

FORTALESA D'ISABEL II

Una fortalesa construïda per defensar el port de Maó.

null

FRONTS 9-10

La defensa marítima de la bocana del port.

null

LA MINA

Un laberint subterrani on se situaven els polvorins, magatzems i casamates per a defensar la porta de la Reina.

null

PORTA DE LA REINA

Una entrada en honor a Isabel II, és la zona més magestuosa i la millor defensada de la fortalesa.

null

L'HORNABEC

És la primera línia de defensa contra un atac terrestre, i on se situaven les principals peces artilleres de la fortalesa. La seva enorme plaça d'armes permet que actualment s'hi realitzin concerts i esdeveniments multitudinaris. 

null

LA CORTADURA

És l'últim reducte defensiu, en el cas de que s'hagués près l'Hornabec.

null

LA CAPONERA

És el sistema d'espitlleres i casamates avançat per a defensar el fossat al Hornabec. 

null

L'ALJUB I LES BASSES DE DECANTACIÓ

Durant el recorregut es poden visitar els ingeniosos sistemes de recollida d'aigua que tenia la fortalesa, que s'abastia d'aigua de pluja recollida en basses, aljubs pous.

null

L'ENTRANT 5

L'entrant 5 és un dels fortins amb els que compta el front emmurallat, la seva funció era defensar el fossat davant de qualsevol intent d'intrusió. Està dissenyat aïllat de la fortalesa principal i creua el seu foc amb l'entrant 2.

null

EL FOSSAT

El fossat, amb uns 1500m linials, rodeja per l'exterior tot el front defensiu, i està protegit tant per les espitlleres i casamates de la pròpia fortalesa com pel fortins de l'entrant 2 i l'entrant 5.

null

LA GALERIA ESPITLLERADA

Aquesta galeria, de 390 m de longitud, està formada per 48 arcs que alberguen 48 casamates, a cada una de les quals hi ha dues espitlleres per fusellers. Aquest front defensiu servia per defensar el fossat.

null

LA TORRE DE LA PRINCESA

Inclosa dins el front emmurallat de la fortalesa hi ha l'anomenada Torre de la Princesa, una torre defensiva construïda pels britànics entre el 1798 i el 1802, i que defensava el front nord de La Mola davant un possible desembarcament.

null

L'ALJUB DE LA REINA

Aques aljub és una de les obres d'enginyeria que proveïa d'aigua potable a la guarnició de La Mola. Recollia l'aigua de pluja per escorrentia.

null

PENITENCIARIA

Aquest edifici, construït el 1948 com a magatzem de queviures i per a l'administració militar, l'any 1948 va es va convertir en presó militar i va ser utilitzat amb aquesta finalitat fins el 1970.

null

LES PEDRERES

A La Mola podem observar diferents pedreres de les que s' extreia manualment la pedra, per a construir tant el front emmurallat com els diferents edificis militars que es troben al seu interior. La pedra, coneguda com a "marès", és calcària i ocupa tota la plataforma superior de la península.

null

LA BATERIA VICKERS

Fabricats el 1933 i muntats en el punt més alt de La Mola el 1934, són dos enormes canons navals ubicats en el punt més oriental de Menorca i, per tant, d'Espanya. La seva enorme potència de tir i el seu calibre del 38,1 cm en van fer dues terribles armes que eren capaces de cobrir una distància de 35km.

null

EL POLVORÍ DE LA REINA

Restaurat fa pocs anys pel Ministeri de Cultura, és un dels edificis més espectaculars de la fortalesa. Conserva tot el terra original de fusta. L'edifici està rodejat per un gran mur que feia de contenció davant qualsevol explosió que hi pogués haver a l'interior del polvorí, llançant l'ona expansiva cap amunt.

Comprar

Aquesta web és propietat de Pendent. Serveis i Gestió S.L., amb direcció Plaza Fleming, 14 - 07004 - Palma de Mallorca - Illes Balears i NIF NIF: B57727851.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.fortalesalamola.com/ s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.fortalesalamola.com/ no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.fortalesalamola.com/ és propietat de Pendent. Serveis i Gestió S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Pendent. Serveis i Gestió S.L. que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Pendent. Serveis i Gestió S.L.. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Pendent. Serveis i Gestió S.L. tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.