Punts destacats en el plànol del itinerari

Nº 1 - Introducció històrica Context històric de Menorca a principis del segle XIX

Nº 2 - Fronts defensius Fronts de defensa marítima cap a la bocana del Port de Maó.

Nº 3 - Galeria subterrània Zones subterrànies per a magatzems, polvorins i possible refugi de la tropa.

Nº 4 - Porta de la Reina Entrada principal de la fortalesa

Nº 5 - Hornabec Zona principal de la fortificació on conflueixen els tres fronts defensius: Defensa marítima de la costa nord i de la bocana del Port de Maó i defensa terrestre de l’únic accés per terra a la fortalesa.

Nº 6 - Reducte de l'Hornabec Edifici circular que ofereix un segon nivell defensiu a l’Hornabec, en cas de invasió.

Nº 7 - Caponera de l'Hornabec Punt més avançat de la defensa de l’Hornabec i de tota la fortificació.

Nº 8 - Aljub principal Per a la recollida i emmagatzemant de les aigües pluvials.

Nº 9 - Entrant Cinc Construcció en forma de tenalla amb tres nivells verticals de defensa.

Nº 10 - Fossat de l'Entrant Cinc Accés directe al fossat de la fortalesa on es poden contemplar els murs de l’escarpa i la contraescarpa de la fortificació.

Nº 11 - Galeria amb Espitlleres Considerada la “Joia de la Corona” de la fortalesa, amb més de 390m. de longitud, aquest front defensiu per a fuselleria ofereix un interessant efecte òptic al visitant.

Nº 12 - Torre de la Princesa Construïda pels anglesos durant la tercera dominació, quedà integrada a la zona fortificada construïda posteriorment.

Nº 13 - Aljub de la Reina Excavat a la roca i amb accés directe des de l’exterior, conten les llegendes populars que la reina s’hi banyà, durant la seva visita l’any 1860.

Nº 14 - Penitenciaria Militar Antic edifici d’administració que, després de la guerra civil espanyola, s’habilità com a penitenciaria.

Nº 15 - Aspectes geològics de La Mola La fortalesa està sobre una interessant zona de gran valor natural i geològic.

Nº 16 - Bateria Vickers de 381 mm. Única peça d’artilleria de gran magnitud que es pot visitar i on es poden contemplar cada una de las peces que la componen en el seu estat original.

 
Comprar

Aquesta web és propietat de Pendent. Serveis i Gestió S.L., amb direcció Plaza Fleming, 14 - 07004 - Palma de Mallorca - Illes Balears i NIF NIF: B57727851.

Política d'enllaços

Els links o enllaços amb altres pàgines web que apareguin en les pàgines de https://www.fortalesalamola.com/ s'ofereixen a efectes merament informatius a l'usuari, de manera que https://www.fortalesalamola.com/ no es responsabilitza sobre els productes, serveis o continguts que s'ofereixin o subministrin en les pàgines de destinació ubicats en un altre domini.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tot el material que apareix a https://www.fortalesalamola.com/ és propietat de Pendent. Serveis i Gestió S.L. i està protegit pels drets de propietat intel·lectual tal com s'estableix a la LPI. Qualsevol ús no autoritzat de forma expressa s'entendrà com a vulneració a aquests drets i podria donar lloc a les sancions pertinents. Queda, per tant, prohibida la reproducció, explotació, alteració, distribució i difusió pública dels continguts d'aquesta web sense els perceptius permisos de l'autor.

Protecció de Dades o Política de Tractament de Dades de Caràcter Personal

Les dades proporcionades a través del web són emmagatzemats en un fitxer de dades propietat de Pendent. Serveis i Gestió S.L. que ha estat declarat, com és perceptiu, a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La finalitat d'aquestes dades serà exclusivament per realitzar la contractació del servei sol·licitat i per a notificació posterior de promocions o serveis en l'àmbit de la pròpia empresa. En cap cas seran cedides a terceres persones o empreses, llevat de les exigides per la Llei o empreses associades o col·laboradors de Pendent. Serveis i Gestió S.L.. Els fitxers poden ser tractats per empreses encarregades de tractaments de dades i allotjaments web. Aquests proveïdors han subscrit contracte de serveis en el qual es comprometen a les mateixes condicions de tractament que imposa Pendent. Serveis i Gestió S.L. tal com exigeix la LOPD.

El nostre sistema utilitza galetes. Comproveu la nostra política d'ús.

Jurisdicció i lleis aplicables

L'usuari accepta que la legislació aplicable al funcionament d'aquest servei és l'espanyola. Qualsevol controvèrsia sobre la interpretació o aplicació d'aquestes clàusules seran competència dels jutges i tribunals del domicili del consumidor. En cas de clients residents fora de l'estat espanyol els tribunals competents seran els de Menorca.